Polityka
prywatności

. Kontakt  I. Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.folwarkwasowo.pl (zwanym dalej "Serwisem"). Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu, decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest: Piotr Wieła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Folwark Wąsowo Piotr Wieła, ul. Śniadeckich 23 lok. 2, 60-773 Poznań, NIP: 9231080280.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z Serwisu, w celach marketingowych oraz w innych prawnie dopuszczalnych celach. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których obowiązujące przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych.

  3. Administrator przetwarza dane związane z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, takie jak liczba i źródło wizyt w Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych zakładek, numery IP urządzenia. W przypadku korzystania przez użytkownika z Serwisu przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, administrator danych osobowych może uzyskać informacje identyfikujące urządzenie, operatora usług telekomunikacyjnych oraz abonenta. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych w ten sposób danych do identyfikacji użytkownika. Administrator wykorzystuje powyższe dane jedynie w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.

  4. Użytkownikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez administratora, w tym w szczególności uprawnienie do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji, żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowań następujący sposób:

  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

  II. Zbierane informacje

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w szczególności w celu kontaktu handlowego.

  5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

  III. Pliki cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

   IV. Udostępnienie danych.

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  V. Zarządzanie plikami cookies

  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

  Powrót do strony głównej