Okolica

. KontaktSprawdź, gdzie znajduje się Folwark

Dowiedz się więcej o miejscach, w których sąsiedztwie Richard von Hardt wybudował najnowocześniejsze gospodarstwo w Europie.

Wąsowo

Zobacz liczne atrakcje, które oferuje Wąsowo!

W bezpośrednim sąsiedztwie Folwarku znajdziesz: pałac Sczanieckich (budowany w latach 1780­1786) wraz z kaplicą, pałac Hardtów (1870-1872), park angielski o powierzchni 50 hektarów z grobowcem rodziny Hardtów, mini­ zoo w Zagrodzie Pałacowej (m.in. antylopy, strusie, zebry, lamy, chińskie kaczki, pawie, czarne łabędzie) czy Żurawiniec – ostoję dzikiego ptactwa (żuraw, bocian, jastrząb).

Wybierz się na przejażdżkę rowerową śladami dawnej kolejki wąskotorowej z Wąsowa przez Różę do Nowego Tomyśla.

Skorzystaj ze szlaku nordic walking pięknymi lasami z Wąsowa do Porażyna, gdzie znajduje się zabytkowy pałacyk-willa Eichenhorst (do 1920 r. własność generała Sosnkowskiego).

Kuślin

Zwiedź dziewiętnastowieczny kościół neogotycki, chaty olęderskie z przełomu XVIII i XIX wieku, stary młyn oraz ośrodek jeździecki Jansowo.

Wytomyśl

Zobacz kościół św. Michała Archanioła (XVIII w.) wraz z dobudowaną później dzwonnicą oraz dwór z parkiem i budynkami folwarcznymi (XIX w.).

Chraplewo

Zwiedź pałac rodziny Hardtów (1888 r.) wraz z parkiem krajobrazowym, a także zabytkowe zabudowania folwarczne – dom ogrodnika, powozownię oraz dom rządcy.

Michorzewo

Zobacz osiemnastowieczny kościół barokowy (1797-1800) z witrażami Stefana Matejki (ucznia i bratanka Jana), a także neoklasyczny pałac z 1910 roku z parkiem krajobrazowym, cmentarz z grobowcem Emilii Sczanieckiej oraz zabudowania folwarczne, m.in. gorzelnię.

Nowy Tomyśl

Odwiedź kościół poewangelicki z 1780 roku, ratusz (1879r.), pocztę (1884r.), młyn (1885r.), Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa (największy kosz wiklinowy świata – rekord Guinnessa!), ogród zoologiczny, a także liczne ślady osadnictwa olęderskiego w okolicznych miejscowościach takich jak: Sękowo, Glinno, Paproć, Przyłęk, Boruja Nowa, Szarki, Grubsko, Kozie Laski, Cicha Góra).

Niegolewo

Zobacz klasyczny pałac z 1896 roku wraz z parkiem i kaplicą św. Anny.

Trzcianka

Odwiedź pałac Jacobich z neogotycką kaplicą grobową (XIX w.) i parkiem krajobrazowym, a także okoliczne zabudowania folwarczne.

Brody

Zobacz jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Wielkopolsce – kościół św. Andrzeja pochodzący z siedemnastego wieku (1670-1673). A ponadto: pałac rodziny von Pflug (XIX w.) z parkiem krajobrazowym, zabudowania folwarczne, m.in. murowaną gorzelnię i spichlerz (przełom XIX i XX w.), stajnię i wozownię.

Posadowo

Zwiedź dziewiętnastowieczny neorenesansowy pałac Łąckich w stylu francuskim z ogrodem i parkiem.

Winnica Józefa Napierały

txt do uzupelnienia

Zobacz Folwark na własne oczy
Wąsowo
Kuślin
Wytomyśl
Chraplewo
Michorzewo
Nowy Tomyśl
Niegolewo
Trzcianka
Brody
Posadowo
Winnica Józefa Napierały